Lang zult u wonen in Emmen

De gemeente Emmen wil een gemeente zijn waar mensen zich thuis voelen. Inwoners van de gemeente moeten een goede woonplek kunnen vinden. Een plek die zo goed mogelijk aansluit bij hun wensen. Ook wanneer ze ouder worden. De komende jaren groeit het aantal inwoners van 75 jaar en ouder sterk. Dit is de leeftijdscategorie waarin mensen minder mobiel worden en meer zorg nodig hebben. Veel van die zorg wordt aan huis geleverd.

De Blijverslening

De gemeente stimuleert dat inwoners hun huis meer levensloopgeschikt maken. Hiervoor is er de Blijverslening. In levensloopgeschikte woningen kunnen inwoners, ook wanneer zij minder mobiel zijn en zorg nodig hebben, langer zelfstandig wonen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor mensen die (extra) hulp nodig hebben, bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Onder de WMO valt:

- schoonmaakondersteuning
- dagbesteding
- begeleiding
- kortdurend verblijf
- beschermd wonen
- vervoer
- hulpmiddelen
- woningaanpassingen

De WMO is voor mensen vanaf 18 jaar met beperkingen of moeilijke hulpvragen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of mensen met een psychiatrische achtergrond.

Meer informatie over WMO in Emmen

Voor meer informatie over de WMO verwijzen we u graag door naar de site van de gemeente Emmen.