Icare

Bij Icare kunt u terecht voor verpleging en verzorging, wonen en zorg en verschillende hulpmiddelen. De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen vormen samen het rayon Zuid Oost Drenthe. De zorg wordt geboden door wijkteams. Daarnaast zijn er speciale teams voor mensen met dementie. Ook is er een speciale nachtzorgteam en een specialistisch team. In dit rayon zijn ook thuisbegeleiding teams. Deze teams bieden praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag. Meer informatie vindt u op de site van Icare.

Naar website Icare